لیست نفرات برتر” بخش کتبی و شفاهی ” مسابقات قرآن و عترت دانشجویان استان قزوین که نمره حدنصاب مسابقات را بدست آوردند

0

__بخش شفاهی مسابقات

خواهران

✅رشته قرائت

نفرسوم: رقیه اندیشمند(آزاد قزوین )

 

 برادران

✅رشته قرائت
نفر اول: سجاد حاجی(آزادقزوین )
نفردوم مشترک: علیرضاصحراکاران(آزادقزوین )

✅رشته حفظ زیارت عاشورا

نفردوم: محمدمرادی(آزادقزوین )

__بخش کتبی مسابقات

بخش برادران

✅ رشته نهج البلاغه
رتبه دوم: مجتبی احمدی(آزادقزوین )

✅رشته کتابخوانی(رسالت دانشجو )

اول: سعید یوسفی(آزاد قزوین )
دوم:مجتبی نعمت نیا(آزاد قزوین )

پاسخ دهید