ثبت نام در اكران فيلم يتيم خانه ايران

0

به دلیل محدودیت ظرفیت جهت رزرو اقدام به تكميل فرم نماييد.

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

(الزامی)شماره دانشجویی

تلفن همراه (الزامی)

تلفن ضروری (الزامی)

ایمیل (الزامی)

آدرس محل سکونت(الزامی)

 

 

a3

پاسخ دهید